Pôvodný stav


Pôvodné posteľné oblečenie

Posteľné oblečenie a plachty sa doteraz vyrábajú z textilných materiálov, ktorých nedostatkom je:

 • pre opätovné použitie sa musia prať
 • pri častom praní dochádza k poškodeniu – vznik dier, strata gombíkov, páranie švíkov …
 • vznik nevyprateľných škvŕn a nečistôt
 • po niekoľkonásobnom praní sa musia vyhodiť a kúpiť nové

Ak dáte zbohom svojmu starému posteľnému oblečeniu, zbavíte sa alergie a získate čas i peniaze.

Náklady na:

 • personál – mzdy
 • elektrickú energiu
 • čistú pitnú vodu
 • odpadovú vodu
 • pracie prostriedky
 • dezinfekčné prostriedky
 • strojné vybavenie
 • údržbu

Nevýhody:

 • časovo náročné
 • finančne nevýhodné
 •  neekologické

Pranie sa realizuje

 • v čistiarňach
 • v spoločných práčovniach
 • v domácnostiach