Výhody


Výhody Antialergického posteľného oblečenia

ekologické

 • chráni životné prostredie
 • nemíňa sa voda
 • nevznikajú odpadové vody
 • nevypúšťajú sa čistiace a dezinfekčné prostriedky
 • nespotrebováva sa elektrická energia na pranie , sušenie a žehlenie

antialergické

 • prírodný materiál
 • žiadne choroboplodné zárodky, pachy,
 • čistiace a dezinfekčné prostriedky, roztoče , …

ekonomické

šetrí Vaše finančné prostriedky na :

 • platbách za vodné a stočné
 • platbách za elektrickú energiu
 • mzdách
 • nákupe čistiacich a dezinfekčných prostriedkoch
 • nákupe – údržbe strojného vybavenia
 • nákladoch spojených s prevádzkou práčovne
 • iných nákladoch / opravy oblečenia : gombíky, šnúrky, … /

 jednoduchá manipulácia a skladovanie šetria Váš čas – a veľa iných výhod